SRTS

Ce este SRTS?

Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (2012) în imagini este rezultatul activității unui număr mare de specialiști care au contribuit la organizarea Conferințelor Naționale de Știința Solului, a simpozionului Factori și Procese Pedogenetice din Zona Temperată și a altor manifestări științifice sau a cercetărilor pentru realizarea tezelor de doctorat.

Scop

Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (2012) în imagini constă în realizarea unei baze de date însoțită de imagini (profile de sol, peisaje, grafice etc.) și comentarii care să evidențieze diversitatea tipurilor de sol din România și să sprijine evoluția S.R.T.S. Din păcate solul nu este privit ca o resursă esențială și utilizarea necorespunzătoare duce adesea la degradarea iremediabilă. Vom prezenta diverse tipuri de degradare a solurilor care, sperăm să ducă la îmbunătățirea legislației (interzicerea arăturilor pe direcțiea deal-vale) și la utilizarea durabilă a resurselor de sol.

Utilizare

Sistemul Român de Taxonomie a Solurilor (2012) în imagini va fi um material didactic util pentru profesori, studenți și elevi.

Invităm toți specialiștii să participe la realizarea Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor (2012) în imagini.

Editori principali

Cristian V. Secu, conf. dr. Departamentul de Geografie, Univ. Al. I. Cuza din Iași
Vasiliniuc Ionuț, lector. dr. Departamentul de Geografie, Univ. Al. I. Cuza din Iași

Lista autorilor în ordine alfabetică

Dumitru Bulgariu, Departamentul de Geochimie, Univ. Al. I. Cuza din Iași
Feodor Filipov, Facultatea: Agricultură, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, ffilipov@uaiasi.ro
Nineta Rizea, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului, București
Pîrnău Radu, Colectivul de Geografie, Academia Română-Filiala Iași,
Rodica Lazăr, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului, București
Rusu Constantin, Departamentul de Geografie, Univ. Al. I. Cuza din Iași
Rusu Eugen, Departamentul de Geografie, Univ. Al. I. Cuza din Iași
Secu V. Cristian, Departamentul de Geografie, Univ. Al. I. Cuza din Iași
Vasiliniuc Ionuţ, Departamentul de Geografie, Univ. Al. I. Cuza din Iași